Jak przygotować projekt?

W związku z bliskimi terminami ogłoszenia konkursów na inicjatywy oddolne w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek EFS w Ełku zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie nt. „Jak przygotować projekt z oddolnych inicjatyw POKL?”, które odbędzie się dnia 21 września br. w Gołdapi.

Z działań 6.3 i 9.5 PO KL można ubiegać się o tzw. małe granty tj. środki w maksymalnej wysokości 50 000 zł, które przeznaczyć można na wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i miast do 25 tysięcy mieszkańców w zakresie:
– aktywizacji zawodowej z działania 6.3 PO KL – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,
– inicjatyw edukacyjnych z działania 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu – będzie ono potwierdzane przez organizatora drogą mailową lub telefoniczną (adres mailowy i telefon podany w zgłoszeniu).

Kryteria wyboru uczestników szkolenia:
Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie wymienione niżej instytucje mające swoją siedzibę na obszarze jednego z następujących powiatów: węgorzewskiego, ełckiego, gołdapskiego, piskiego, oleckiego i giżyckiego:
– organizacje pozarządowe
– szkoły i placówki edukacyjne
– jednostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe,
– ośrodki polityki społecznej (m.in. MOPS, GOPS, PCPR, DPS)
– podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców
Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu będą miały osoby, które do tej pory nie brały udziału w podobnych wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek w latach ubiegłych.
Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz on-line (dostępny na stronie), lub pobrać formularz zgłoszeniowy (pliki do pobrania), przesłać na adres mailowy szkolenia_elk@roefs.pl
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Emilią Pachucką – asystentem Kierownika Regionalnego Ośrodka EFS w Ełku – drogą mailową (szkolenia_elk@roEFS.pl) lub telefonicznie (87 621 03 68).

program szkolenia

zgłoszenie uczestnictwa

z pozdrowieniami
Emilia Pachucka
Asystent Kierownika RO EFS w Ełku

Regionalny Ośrodek EFS w Ełku
przy Stowarzyszeniu EGO Kraina Bociana
ul. Piłsudskiego 10
19-300 Ełk
tel. 87 621 03 68
www.elk.roEFS.pl


Aktualności

Powiązane artykuły