Decydujmy Razem – kolejny etap

decydujmy_reazem

decydujmy_reazemWe wtorek w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu: Decydujmy  razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Jest to systemowy projekt realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  przez partnerstwo siedmiu podmiotów.

Przypomnijmy, że celem projektu  ,,Decydujmy razem”   jest wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących wzmocnienia współpracy obywateli z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji publicznych. Do udziału w projekcie zaproszone zostały wszystkie samorządy w Polsce, w tym również z obszaru EGO: Gmina Gołdap, Miasto Ełk, Gmina Stare Juchy, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki i Powiat Ełcki.

Gmina Gołdap wybrała obszar badań związany  z systemem profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na naszym terenie.

Warsztat prowadziła Agnieszka Iwanowska, dyrektor OPS. Przedstawiono między innymi efekty badań (są w załączanym do wpisu pliku PDF), zaplanowano działania na przyszłość, m.in. powołano grupę ds. polityki publicznej (około 25 osób), która bezpośrednio zaangażowana będzie w tworzenie lokalnego dokumentu.

Koordynatorem projektu ze strony Gminy Gołdap jest Justyna Charkiewicz.

W planach jest też partycypacyjne opracowanie do końca listopada 2011 r. ,,Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Gołdap”, poprzez spotkania warsztatowe  (dokument powinien zostać przyjęty przez Radę Miejską w Gołdapi) i stworzenie projektu społecznego wdrażającego wypracowany program (2012 r.).

Liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja ,,Fundusz Współpracy”.

Plik do ściągnięcia:

decydujmy_razem_wyniki

decydujmy_razem


Aktualności

Powiązane artykuły