Jak naprawdę z tą koleją było?

ruiny_dworcaWspominaliśmy już o albumowej publikacji, która jest przygotowywana do druku i dotyczy historii kolei na ziemi gołdapskiej. Chociaż autor – Paweł Tryk – w swoich opisach wychodzi trochę poza dawny i obecny powiat gołdapski. Dziś prezentujemy próbkę, czyli podrozdział 2.1.10. Ciekawostką mogą być dołączone fotografie, zwłaszcza z dawnym hotelem dworcowym.

2.1.10 Szlak kolejowy „Gołdap – Grabowo Jeziorki – Boćwinka – Banie Mazurskie – (Węgorzewo)”

Dzięki uruchomieniu 15 sierpnia1899 roku szlaku kolejowego z Gołdapi do Węgorzewa, dotychczas przelotowa stacja kolejowa w Gołdapi stała się stacją węzłową, podnosząc swoją rangę oraz prestiż. Nowy szlak kolejowy pozwolił na uruchomienie bezpośrednich pociągów pasażerskich relacji Gołdap – Węgorzewo – Królewiec oraz na podróżowanie koleją, co prawda z przesiadkami, do Kętrzyna oraz do Olsztyna i Berlina.

Szlak kolejowy z Gołdapi do Węgorzewa, składał się on z następujących posterunków eksploatacyjnych:

a b c d e
00,0 0,00 stacja węzł. GOŁDAP Geldape, Goldap, Gołąb Mazurski
07,5 07,5 stacja Jabłońskie Jabłońsko, Jablonsken, Urbansdorf
13,3 05,8 stacja Grabowo Jeziorki Grabowen, Arnswald
19,3 06,0 stacja Boćwinka Bodschwingken, Herandstal
27,0 07,7 stacja Banie Mazurskie Banie, Bania, Benkheim, Bąkowo
31,7 04,7 stacja Popioły Popiollen, Albrechtswiesen
37,8 06,1 stacja Budry Buddern
45,1 07,3 stacja / mij. Węgorzewo Park Stadtwald
49,9 04,8 stacja węzł. WĘGORZEWO Angerburg, Węgobork

 

a = kilometracja szlaku;

b = odległość między wymienionymi punktami eksploatacyjnymi;

c = rodzaj punktu eksploatacyjnego;

d = ostatnia nazwa punktu eksploatacyjnego;

e = poprzednie nazwy punktów eksploatacyjnych;

f = uwagi.

Ponieważ latem 1915 roku front działań I wojny światowej przesunął się daleko na północ od Prus Wschodnich, to sytuacja polityczna oraz militarna ustabilizowała się na tyle, aby móc podjąć prace nad dalszym usprawnieniem ruchu kolejowego na terenach dotychczas swoich oraz na terenach zdobytych. 29 grudnia 1916 roku, gen. Erich von Oldershausen wydał rozkaz rozbudowy istniejących linii kolejowych, celem utworzenia tak zwanego trzeciego korytarza transportowego, ułatwiającego ruch kolejowy z kierunku Berlina na zdobyte tereny, leżące na północ oraz wschód od Prus Wschodnich.

W związku z tym, wiosną 1917 roku, na wielu odcinkach tegoż planowanego korytarza, w tym na odcinkach Kętrzyn – Węgorzewo – Gołdap – Botkuny – Pobłędzie, ruszyły roboty przy poszerzaniu dotychczasowych nasypów oraz budowie nowych obiektów mostowych pod szlak dwutorowy. Niestety, w związku ze zbliżającym się końcem wojny, we wrześniu 1918 roku wstrzymano wszelkie prace budowlane, po których w terenie pozostało co nieco budowli o wyraźnie większych rozmiarach, niż potrzebne pod szlak jednotorowy.

Po zakończeniu II wojny światowej, szlak kolejowy z Gołdapi do Węgorzewa znalazł się w całości na terenie państwa polskiego. Niestety, podobnie jak na wielu innych szlakach kolejowych, pozbawiono go toru kolejowego. Jednakże było bardzo duże parcie na przywróceniu na nim ruchu. Analizując tematyczną literaturę zauważa się, że jeszcze 12 grudnia 1947 roku, w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych nr 23, ów szlak kolejowy, jako część dawniej planowanego korytarza o przebiegu Słobity – Orneta – Lidzbark Warmiński – Sątopy Samulewo – Kętrzyn – Węgorzewo – Gołdap – Żytkiejmy – granica państwa, jest wymieniany jako istniejący lecz nieczynny ze względów techniczno-kolejowych dla przewozu osób, bagażu, przesyłek ekspresowych i towarowych.

Na posiedzeniu IV Sesji Rady Naukowej dla Zagospodarowania Ziem Odzyskanych Biura Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, która obradowała w Krakowie w dniach 18-21 grudnia1946 roku, zasugerowano potrzebę uruchomienia między innymi szlaków kolejowych Gołdap – Węgorzewo – Kętrzyn oraz Ełk – Olecko – Gołdap. W latach siedemdziesiątych XX wieku ponownie dyskutowano potrzebę odbudowy szlaku kolejowego z Gołdapi do Węgorzewa, podkreślając, że jej istnienie mogłoby mieć istotne znaczenie w kolejowej sieci transportowej północno-wschodniej części regionu warmińsko-mazurskiego, a przede wszystkim w jego zagospodarowaniu turystycznym.

Niestety, tychże zamierzeń nie zrealizowano, mimo, iż w trakcie odbudowy szlaku kolejowego z Kętrzyna do Węgorzewa, tor kolejowy położono na półtorakilometrowym odcinku od stacji w Węgorzewie w kierunku Gołdapi, aż do mostu kolejowego na rzece Węgorapie. W późniejszym okresie tenże tor skrócono do przecięcia się go z ulicą Armii Krajowej w Węgorzewie. (…)

dworzec_poczatek_wieku hotel_dworcowy_dawniej hotel_dwprcowy_wtz dworzec_uroczystosc

Powiązane artykuły