Decydujmy razem. Ankieta

logo_decydujmy_razemSzanowni Państwo,

Urząd Miejski w Gołdapi i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy Razem” przygotowują opracowanie pod nazwą: ,,Gminny Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gołdapi”.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych problemem o wypełnienie przygotowanej ankiety umieszczonej w załączniku poniżej. Państwa uwagi będą dla organizatorów bardzo cenne i wykorzystane zostaną w opracowaniu wymienionego dokumentu.

Jednocześnie informujemy, że w drugiej połowie września rozpoczną się prace tzw. grupy roboczej nad opracowaniem ,,Gminnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gołdapi”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy.

„Decydujmy razem” to projekt systemowy, który realizowany będzie do 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

„Decydujmy razem”, to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej Polski. Porozumienie o współpracy zawarła także Gmina Gołdap.

W ramach projektu w Gołdapi prowadzone będą działania w obszarze integracji społecznej związane z wypracowaniem gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

„Będzie to ważny dokument strategiczny, ale jeszcze ważniejszy będzie proces jego tworzenia. Wyjście poza ściany instytucji, bezpośredni kontakt z ludźmi, wspólne działanie. To bardzo dobry początek współpracy, która w przyszłości może procentować kolejnymi wartościowymi działaniami” zauważa Agnieszka Iwanowska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, członek Zespołu ds. partycypacji, pomysłodawczyni tematu działania.

– Kluczowym działaniem na najbliższy czas jest powołanie grupy ds. polityki publicznej – mówi Justyna Charkiewicz z Urzędu Miejskiego oddelegowana do pełnienia roli Animatora Partycypacji Społecznej w projekcie. – Dlatego zapraszamy do współpracy już teraz wszystkie osoby zainteresowane tematem opieki nad dzieckiem i rodziną. Zadaniem tej grupy będzie opracowanie w trakcie spotkań roboczych i warsztatów z ekspertami gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną, a następnie zaprojektowanie działań w oparciu o wypracowany program i realizacja, monitoring, społeczna ewaluacja.

Justyna Charkiewicz, koordynator ze strony Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Załącznik:

ankieta_decydujmy_razem

loga


Aktualności

Powiązane artykuły