Polityka prywatności

Właściciel portalu serwisu goldap.org.pl, spółka Intergazeta (zwana dalej goldap.org.pl) przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych goldap.org.pl jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Serwis goldap.org.pl dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez goldap.org.pl, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Treść

Goldap.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów zamieszczanych przez użytkowników (w tym wypowiedzi w grupach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i dodanych przez nich linków). Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w grupach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:
a) Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
b) Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z portalu przez innych użytkowników lub właściciela, np. generujących zapytania do serwerów goldap.org.pl,
c) gdy temat grup, galerii, wypowiedzi na forum i komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.

Goldap.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

Goldap.org.pl bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
a) publicznego udostępniania grup, galerii, ogłoszeń, wypowiedzi na forum i komentarzy użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
b) rozpowszechniania przesłanych wypowiedzi na forum, galerii w innych portalach firmy Intergazeta – z podaniem nicku autora;
c) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;
d) umożliwienia innym użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych użytkowników);
e) zmiany regulaminu/polityki prywatności w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku dokumentu;
h) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji portalu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem;
i) wysyłania wpisów (ich części), zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego portalu;
j) publikowania wybranych wypowiedzi uczestników forum na łamach pism i stron www firmy Intergazeta w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań użytkowników danego portalu.

Goldap.org.pl zastrzega, że stosowany w portalu

– układ i kompozycja stron,
– nawigacja
– elementy graficzne
– interaktywne aplikacje
– zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo
nie stanowiące odrębnej własności użytkowników, stanowią własność goldap.org.pl i są prawnie chronione.

Kwestie techniczne
Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez serwis goldap.org.pl mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez goldap.org.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw serwisu, próba włamania lub działanie na szkodę serwisu. Serwis goldap.org.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług naszego serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podstron goldap.org.pl przez użytkowników.

Marketing
Serwis goldap.org.pl może organizować konkursy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane w celach konkursowych (np. do kontaktu z nimi aby powiadomić ich o wygranej). Nazwiska zwycięzców oraz/lub ich adresy e-mail oraz/lub nazwy miejscowości mogą być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów.
Serwis goldap.org.pl może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach WWW serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Dane mogą być także wykorzystywane w celu ich publikacji w serwisie goldap.org.pl oraz w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych jedynie w postaci informacji zbiorczych. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Usunięcie danych
Serwis goldap.org.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez serwis. W tym celu należy wysłać e-mail z adresu zarejestrowanego w naszym systemie, z prośbą o usunięcie danych pod adres e-mail redakcji serwisu tech@goldap.org.pl podając wykorzystywany w naszym serwisie adres e-mail. Po weryfikacji poprawności tych informacji adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych serwisu.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu goldap.org.pl, polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres redakcji serwisu redakcja@goldap.org.pl.