W-MOSG. II etap mają już za sobą! Pozytywny wynik uzyskało 28 kandydatów

Wczoraj w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej odbył się II etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. 35 osób zmierzyło się z testem z wiedzy ogólnej, języka obcego oraz sprawności fizycznej.

Do mety drugiego etapu dotarło 28 kandydatów. Teraz badania lekarskie – komisja, która określi zdolność kandydata do służby w Straży Granicznej. Następnie już tylko krok dzieli ich od założenia munduru funkcjonariusza Straży Granicznej.

Nowi funkcjonariusze SG złożą ślubowanie i rozpoczną szkolenie w jednym z ośrodków Straży Granicznej. Po ukończeniu otrzymają mianowanie na pierwszy stopień w korpusie podoficerów – stopień kaprala. Następnym etapem w ich życiu będzie służba w ochronie granicy polsko-rosyjskiej.

Za swoje zasługi w służbie będziesz nagradzany i promowany. Awans na kolejny stopień oznacza również wzrost uposażenia.

Szczegółowe informacje na temat zarobków, dodatków i wsparcia finansowego zarówno funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, jak i stałej znajdziesz na stronie:

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły