Praktyka czyni mistrza…

Trwają spotkania w kolejnej gołdapskiej edycji części 1. Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, nazwane -Odpowiedzialne Działania 1, w skrócie OD 1. Pełna nazwa zadania publicznego to Odpowiedzialne Działanie 1 Dorosła Ochrona 3, gdyż u schyłku lata rozpoczną się zajęcia części 3. SdRiW.

Zadanie dofinansowuje Gmina Gołdap z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.

 Start OD 1 był w kwietniu, koniec nastąpi już w tym miesiącu. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób dialogować z dzieckiem, by osiągnąć porozumienie, w jaki sposób przekazywać treści z zakresu profilaktyki dotyczącej nie tylko alkoholizmu.

Uczestnicy wymieniają się poglądami, dzielą wrażeniami, opowiadają, jak przebiegło wykonanie pracy domowej… tak, dorośli w tej szkole wykonują prace – niekoniecznie pisemne, lecz polegające na działaniu, gdyż tylko praktyka czyni mistrza. Obecnie jest wiele gier dydaktycznych na rynku, przybliżających edukacyjne treści, stąd nie tylko scenki rodzajowe są grane, ale kostka się potoczy, pionek przesunie, kartę wyciągnie – wszystko po to, by wysnuć wnioski do wychowania dzieci i młodzieży. Na załączonych fotografiach widać, że praca na warsztacie wrze…

Trenerka SdRiW Ewa Jurkiewicz

 

Powiązane artykuły