Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestuje w przedsięwzięcia energooszczędne

Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma pod swoim zarządem bloki mieszkalne znajdujące się przy Armii Krajowej i Jaćwieskiej. Bloki estetyczne, otoczone zielenią. Zarządzający starają się inwestować w przedsięwzięcia energooszczędne i w poniedziałek odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przy okazji zakończenia inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynków Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”.

(więcej…)

Czytam dalej »