Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestuje w przedsięwzięcia energooszczędne

Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma pod swoim zarządem bloki mieszkalne znajdujące się przy Armii Krajowej i Jaćwieskiej. Bloki estetyczne, otoczone zielenią. Zarządzający starają się inwestować w przedsięwzięcia energooszczędne i w poniedziałek odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przy okazji zakończenia inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynków Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”.

W uroczystości wzięli m.in. udział – starosta gołdapski Krzysztof Kazaniecki i burmistrz Konrad Kazaniecki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał prezes Zarządu RSM – Rafał Kosiński.

Przy okazji przypomnijmy, że dzięki gościnności RSM znalazł tu miejsce „Elektrośmieciuszek”, który do niedawna funkcjonował przy Szkole Podstawowej nr 2. Gromadzone są tu elektrośmieci i są dobrze zabezpieczone przed niepowołanymi „użytkownikami”.

Powiązane artykuły