Z okazji urodzin Gołdapi

Gołdapi i Gołdapianom – w mieście, gminie, powiecie i tym rozsianym po świecie najlepsze życzenia urodzinowe pomyślnego rozwoju w dniu 454. rocznicy powstania Gołdapi.

14 maja 1570 na zamku w Królewcu książę Prus Albrecht Fryderyk Hohenzollern wystawił Gołdapi (Goldap) przywilej miejski wraz z wilkierzem. Miastu nadano w przywileju m.in. nazwę oraz herb.
Polecenie założenia miasta przy granicy z Litwą wydał 16 grudnia 1565r. jego ojciec Albrecht Hohenzollern, „książę w Prusiech”, pierwszy świecki władca protestanckich Prus Książęcych, ostatni pruski wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego ,ten od krakowskiego Hołdu Pruskiego w 1525.
Jarosław Słoma – radny województwa warmińsko-mazurskiego
Na zdjęciu herb Gołdapi z przywileju miejskiego.

Aktualności

Powiązane artykuły