Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego „Spotkanie z poezją na majowej łące”

We wtorek w naszym przedszkolu odbył się przedszkolny konkurs recytatorski pt. „Spotkanie z poezją na majowej łące”. Wzięły w nim udział dzieci 4- i 5-letnie ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz z naszego przedszkola.

Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzowanie poezji dziecięcej znanych polskich poetów oraz zachęcanie do występów na scenie.

Recytacja wierszy przez dzieci zbudowała życzliwą i przyjazną atmosferę. Młodzi artyści zaprezentowali wysoki poziom przygotowania. Nie zabrakło, także gestu scenicznego.

Laureatów wybrano po burzliwych obradach komisji w składzie: Jolanta Lipińska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi; Agnieszka Dziobkowska – dyrektor Biblioteki Publicznej i Cecylia Grabowska – emerytowana nauczycielka Przedszkola Samorządowego.

Laureaci konkursu

Czterolatki:

I miejsce: Mikołaj Gorczyński – Przedszkole Samorządowe nr 1;

II miejsce: Michalina Murawska – Przedszkole Samorządowe nr 1;

III miejsce: Wiktoria Kurek – Szkoła Podstawowa nr 5.

Pięciolatki:

I miejsce: Gabriela Kazaniecka – Przedszkole Samorządowe nr 1;

II miejsce: Hanna Kuśtowska – Szkoła Podstawowa nr 3;

III miejsce: Jan Dzienis – Przedszkole Samorządowe nr 1.

Laureaci otrzymali nagrody w postaci książek i dyplomów, a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki i dyplomy. Nagrody zostały zakupione ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 –Priorytet 3.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Koordynatorzy:

Anna Paszczyńska

Anna Skiba

Joanna Jurczyk

Powiązane artykuły