Kolejne niebezpieczne znalezisko na terenie powiatu gołdapskiego

Niewybuchy odkrywane są podczas różnego rodzaju prac. W sobotę policjanci interweniowali w związku z ujawnionym znaleziskiem podczas prac polnych. Zgłaszający był świadomy tego, że materiał wybuchowy niezależnie od daty produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest niebezpieczny. Natychmiast powiadomił Policję. A czy Ty wiesz, jak zachować się w takiej sytuacji?

W sobotę (11 maja) około 11:00 oficer dyżurny gołdapskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia niewybuchu podczas prac polnych w Suczkach. Na miejsce natychmiast udał się funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego. W trakcie wstępnych oględzin i podjętych czynności ustalił, że jest to pocisk moździerzowy pochodzący z okresu II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia do momentu przyjazdu saperów i podjęcia przez nich pocisku.

Przypominamy, aby w przypadku znalezienia materiału wybuchowego pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przesuwać i nie przenosić go, ani nie używać wobec niego jakichkolwiek narzędzi! Natychmiast o owym znalezisku należy poinformować Policję. Odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz potwierdzi, czy mamy do czynienia z niewybuchem, zabezpieczy miejsce zdarzenia i zawiadomi o tym patrol saperski.

KPP w Gołdapi

 


Aktualności

Powiązane artykuły