Dla tych, którzy czekają

Z naszymi partnerami z gromady Popelnaste – Ukraina, zakończyliśmy realizacje kolejnego, trzeciego projektu, wspierającego mieszkańców i uchodźców wewnętrznych przebywających na terenie gromady.

W Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna wywołana napaścią Rosji. Wojna, która stworzyła nowe, trudne realia, w których mieszkańcy Ukrainy starają się odnaleźć pomagając sobie i współpracując.

Znacząco wzrosła liczebność personelu wojskowego w społeczeństwie (żołnierzy – kobiet i mężczyzn walczących bezpośrednio na froncie oraz zapewniających logistykę). Żołnierze, obrońcy to czyiś bliscy, to czyjaś siostra, matka, żona lub czyjś brat, ojciec, mąż. To ich rodziny, partnerzy i przyjaciele, którzy codziennie myślą, martwią się i żyją w ogromnym stresie, lęku i niepewności jutra. Z codziennych obserwacji naszego partnera wynika, że istnieje ogromna potrzeba pomocy rodzinom obrońców nie tylko w sferze materialnej, ale także w sferze zdrowia psychicznego i przeżyć emocjonalnych, osoby te żyją w ciągłym niepokoju i mają objawy stresu pourazowego.

 

Celem zrealizowanego projektu „Dla tych, którzy czekają” było wsparcie psychologiczne i społeczne dzieci, żon, matek żołnierzy, którzy walczą na froncie lub zaginęli i zginęli podczas działań wojennych. W trakcie projektu powstało Centrum Kobiet, w którym działają grupy samopomocowe, prowadzone są zajęcia wsparcia psychologicznego, zajęcia wytchnieniowe, arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i kobiet. Uczestnicy projektu skorzystali także ze wspólnych wyjazdów rehabilitacyjno-turystycznych do teatru i kina oraz zwiedzali najbliższe okolice.

W ramach projektu z pomocy i wsparcia skorzystało 192 osoby, a rezultatem działań jest poprawa stanu psychologiczno-emocjonalnego poszczególnych osób oraz wzmocnienie spójności społecznej na terenie gminy Popelnaste.

Projekt będzie kontynuowany, gdyż pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na działania w Centrum Kobiet w Popelnaste.

Projekty współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z Gołdapskim Funduszem Lokalnym.

Gołdapski Fundusz Lokalny

 

Powiązane artykuły