Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”

Celem tego Programu jest to, aby Orliki pozostały nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią otwartą dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych. Ponadto priorytetem jest zapobieżenie marnowaniu potencjału, jaki przez lata stworzyły Orliki.

Biorąc pod uwagę ich znaczenie dla społeczeństwa nie można dopuścić do sytuacji, w której istniejące obiekty nie zostaną poddane modernizacji a tym samym, w perspektywie czasu zamknięte. Z tego też powodu, Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów oraz społeczności lokalnych, aby zagwarantować, że Orliki nadal będą stanowiły centrum aktywności fizycznej i sportowej dla społeczeństwa.

Pełna informacja wraz załącznikami:

https://www.gov.pl/web/sport/program-modernizacji-kompleksow-sportowych-moje-boisko–orlik-2012

Powiązane artykuły