O co chodzi z tą spalarnią?

Od pewnego czasu burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podczas swoich spotkań rzuca informację, z której wynikałoby, że w jednej z firm działających w gołdapskiej podstrefie SSSE budowana jest spalarnia. Na początku postawmy pytanie – czy w jakiejkolwiek firmie zainstalowanej w podstrefie budowana jest aktualnie osobna spalarnia odpadów i czy jakakolwiek firma z podstrefy planuje wybudować taką spalarnię?

Z Informacji przez nas uzyskanych wynika, że żadna z firm działających w gołdapskiej podstrefie nie buduje i nie planuje budowy osobnej spalarni odpadów. Pomijając budowę lub zmianę kotłowni na ekologiczne instalacje termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych.

Jednak zanim dojdziemy do konkretów to postawmy kolejne pytanie – czemu służy spalarnia odpadów? Ano, może służyć spalaniu odpadów niebezpiecznych, a tym zajmują się m.in. spalarnie komunalne. Natomiast instalacjami termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych, zastępuje się na przykład kotłownie węglowe, gdyż te drugie są dużo bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jak wynika z ekspertyz, emisyjność spalin takich instalacji jest kilkakrotnie niższa niż w tradycyjnych kotłowniach. 

I takie typy kotłowni (polegające na termicznym przekształcaniu odpadów drewnopochodnych) zainstalowały na swoim terenie dwie gołdapskie firmy – czyli IRYD, wraz z „firmą córką” – KENSUS. Buduje się też kotłownia centralna, realizowana zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz zgodnie z decyzją burmistrza Gołdapi. Jak informują przedstawiciele firmy – nie stworzyli oni i nie mają zamiaru tworzyć żadnej spalarni odpadów. Natomiast inne kotłownie węglowe znajdujące się na terenie zakładów będą systematycznie likwidowane.

– Przyczyni się to też do tego, że na wysypiska będzie trafiało coraz mniej odpadów, gdyż będą one przetwarzane termicznie – informuje pracownik firmy.

Jednak zanim nowe kotłownie zainstalowano należało wykonać niezbędne ekspertyzy i postarać się o pewne pozwolenia, w tym pozwolenie burmistrza.

Niżej dołączamy w całości opis decyzji środowiskowych, dotyczących budowy tych kotłowni. Opinie na temat tych dwóch inwestycji wydały: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

W dokumentach czytamy m.in.:

(…) Teren realizacji znajduje się poza strefami ochronnymi Uzdrowiska Gołdap.

Planowane zamierzenie polegać będzie na wymianie istniejących, wyeksploatowanych technicznie jednostek grzewczych na nowoczesną instalację do termicznego przekształcania odpadów należących do innych niż niebezpieczne, na potrzeby zakładu produkcyjnego IRYD Sp. z o.o. specjalizującego się w produkcji wyrobów metalowych, wyrobów metalowych z elementami drewnianymi tj. pojemniki transportowe wózki transportowe, konstrukcje stalowe, wykorzystywane w łańcuchach logistycznych oraz ich naprawie.

(…) Proces przetwarzania i spalania odpadów drewnopochodnych nie będzie wiązał się z poborem wody i powstawaniem ścieków technologicznych. Planowane przedsięwzięcie nie wprowadzi również jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu.

(…) Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie istniejących i wyeksploatowanych technicznie jednostek grzewczych o mocy 4 x 0,49 MW opalanych węglem kamiennym, na dwa nowoczesne i w pełni zautomatyzowane kotły grzewcze o mocy 0,5 MW i 2,0 MW, przystosowane do spalania odpadów o kodzie 03 01 05 (trociny, wióry. drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04). Instalacja do termicznego przekształcania odpadów zostanie zlokalizowana na działce nr 2241168, obręb Bałupiany, gm. Gołdap, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.

(…) Planowane do instalacji kotły przeznaczone będą do przeprowadzania procesu termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych, zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kotły będą pracowały naprzemiennie, tzn. w okresie letnim będzie wykorzystywana jednostka grzewcza o mocy 0,5 MW, natomiast zimą będzie pracował kocioł 2,0 MW.

(…) Burmistrz Gołdapi uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych niniejszej decyzji i charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej jej integralną część, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

O co zatem idzie burmistrzowi Gołdapi, kiedy podczas niektórych swoich spotkań przedwyborczych mówi o jakiejś gołdapskiej spalarni w kontekście zagrożenia? Jeśli burmistrz ma inne informacje na ten temat to chętnie opublikujemy.

Decyzje:

Decyzja środowiskowa , ITPO KENSUS 1 MW

Decyzja środowiskowa, ITPO IRYD 2,5 MW

 

O tym jak gmina „doniosła” na gołdapską firmę

Powiązane artykuły