O tym jak gmina „doniosła” na gołdapską firmę

Z kręgów „zbliżonych do Urzędu Miejskiego” w Gołdapi dotarło do nas pismo podpisane (z upoważnienia burmistrza) przez zastępcę burmistrza Joannę Łabanowską i skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Dotarła też do nas odpowiedź WIOŚ na to pismo i wiele wskazuje na to, że mocno… rozczarowała nadawcę pierwszego pisma, czyli gminę Gołdap. W treści czytamy m.in.: W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego całą Specjalną Suwalską Strefę Ekonomiczną w Gołdapi, widzę ogromną potrzebę uzyskania wiedzy, która umożliwiłaby stwierdzenie dotrzymywania … Czytaj dalej O tym jak gmina „doniosła” na gołdapską firmę