Kto chętny do działania w Młodzieżowym Sejmiku – ruszyła rekrutacja

Zgłoszenia do drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmowane są do 22 kwietnia 2024 roku.

24 maja kończy się I. kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołanego 28 grudnia 2021 roku przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W obecnej, dwuletniej, kadencji Młodzieżowy Sejmik liczy 26 przedstawicieli z 17 powiatów w wieku od 13 do 21 lat.

– Od czasu powołania Młodzieżowy Sejmik stał się formalnym partnerem samorządu województwa, jako gospodarza regionu, w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, wykorzystania funduszy europejskich – mówi marszałek Marcin Kuchciński.– Wierzę, że podczas podsumowania dwóch lat kadencji okaże się, że przynajmniej część z pomysłów naszych młodszych partnerów została zrealizowana. Tymczasem zachęcam młodzież do aktywności i działania, bo to oni będą nam wkrótce urządzać świat, od nich zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Młodzieżowy sejmik to dobra szkoła samorządności.

W tej kadencji w ramach Sejmiku działają komisje:

– zdrowia i sportu,

– aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży,

– edukacji i kultury,

– ekologii,

– Zespół ds. promocji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Zespół ds. Centrum Aktywności Społecznej Młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym, głównie dla organów samorządu województwa. Cele i zadania są wskazane w statucie i należą do nich m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, promowanie idei samorządności oraz wspieranie aktywności oraz edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego, wspieranie działań z obszaru kultury, sportu, edukacji, wolontariatu, ekologii oraz innych ważnych dla środowisk młodzieżowych, czy współpraca z młodzieżowymi radami miast, gmin i powiatów z Warmii, Mazur i Powiśla.

Funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzmacnia działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Dotychczasowe działania miały charakter konsultacyjno-doradczy i inicjatywny (np. Forum Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fora Samorządów Uczniowskich czy kampanie edukacyjne z zakresu ekologii).

Kandydatów mogą zgłaszać działające w regionie:

– Młodzieżowe Rady Gmin,

– Młodzieżowe Rady Miast,

– Młodzieżowe Rady Powiatów,

– samorządy uczniowskie i studenckie,

– organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2024 roku. Do formularza należy dołączyć

wymagane zgody i oświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie filmiku (do 3 min.) prezentującego kandydata.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/9126-dzialaj-w-mlodziezowym-sejmiku-wojewodztwa

Powiązane artykuły