Czy komisja konkursowa nie jest potrzebna?

Całkiem niedawno rozstrzygnięto w gołdapskim Urzędzie Miejskim otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu wzbudziło wiele komentarzy i kontrowersji wśród organizacji i klubów sportowych.

Gołdapski Fundusz Lokalny opublikował na profilu facebookowym, że również, ma zastrzeżenia do rozstrzygnięć.

Według oceny komisji konkursowej wnioski tej organizacji zostały bardzo wysoko ocenione, ale jednoosobową decyzją burmistrza Tomasza Luto w jednym wypadku projekt w ogóle nie dostał dotacji (projekt Immanuel Kant w Gołdapi) pomimo tego, że zajął 2 miejsce w rankingu, w drugim wypadku (projekt „Aktywni na pumptracku”) mimo, że zajął 1 miejsce w rankingu otrzymał 1 000 zł, co stanowi 1/9 wnioskowanej kwoty.

– Po co powoływać komisję skoro decyzję jednoosobowo podejmuje burmistrz? – pyta przedstawiciel organizacji.

 

Powiązane artykuły