Pomarańczowa wstążka w SP 5

W dniach 1-19 listopada odbywa się ogólnoświatowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. Jest to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpieczne i szczęśliwe.

W tym roku kampania ma zwrócić przede wszystkim uwagę na to, jak reagować na przemoc i co może zrobić każdy z nas w ciągu 10 sekund, żeby ją powstrzymać.

W związku z tym 16 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 zostały przeprowadzone działania, w ramach których dzieci i młodzież wykonywały plakaty, które następnie zostały umieszczone na korytarzach szkolnych. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na pomarańczowo, dzięki czemu mogli uniknąć odpytywania. Dzień wcześniej w klasach została przeprowadzona pogadanka na temat tego, na czym polega kampania POMARAŃCZOWA WSTĄŻKA.

W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji – Martą Andruczyk i Agnieszką Zarzycką – pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Samorząd Uczniowski
Szkolne Koło Wolontariatu

Powiązane artykuły