Harcerze rozpoczęli badania najbliższego środowiska

Podczas zlotu harcerskiego, w dniach 27, 28 października harcerze z 2. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” przeprowadzili badania elementów środowiska, realizując założenia projektów: „Ekopracownia- zielone serce szkoły” oraz „Dbajmy o naszą planetę”.

 

Wędrując ulicami: 1 Maja, Wczasową, Promenadą Zdrojową, obserwowali i fotografowali porosty na drzewach. Wykorzystując skalę porostową ustalili, że Osiedle „Pod lasem” i obszar nad jeziorem Gołdap znajdują się w 5 strefie zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki. Zgodnie ze skalą porostową, strefa 5 to obszar o względnie małym zanieczyszczeniu powietrza. Porosty listkowate zajmują duże powierzchnie, coraz częściej występują też porosty krzaczkowate: mąkla tarniowa, mąklik otrębiasty raz odnożyce. Przy ul. 1 Maja porosty te występują rzadko, są małe, a czasem zdeformowane. Nad jeziorem porosty krzaczkowate porastają całe pnie drzew i są w dobrej kondycji.

Przy tężniach, nad jeziorem, trzy harcerskie patrole badały wodę, sprawdzając zawartość amoniaku, azotanów, fosforanów, pH oraz twardość wody. Wyniki:

– NO2 czyli azotany (III)  to 0,2mg/L

– NO3 czyli azotany (V)  to 1mg/L

– NH4 (amoniak) – 0,2mg/L

– PO4  (fosforany)  – 1,5mg/L

– pH (kwasowość) – 7

– twardość – 14od (249,2mg CaCO3/L

Na podstawie wykonanych badań, po sprawdzeniu informacji w Internecie o polskich normach, młodzi ludzie wywnioskowali, że w warstwie powierzchniowej, przy brzegu, nasze gołdapskie jezioro jest czyste.

Harcerze sprawdzili też przepuszczalność gleby i żwirowo-piaszczystego podłoża, którym wyłożone są ścieżki przy jeziorze. Spodziewali się, że woda szybciej przepłynie przez piasek, a jednak stało się odwrotnie. Wywnioskowali, że ścieżki nie były wyłożone tylko piaskiem i żwirem lecz również jakąś substancją, która je wiąże, a która słabiej przepuszcza wodę.

Harcerze wykorzystali zestawy do badań powietrza, gleby i wody z ekopracowni klimatycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

Ekopracownia klimatyczna została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 75 000zł.

 Projekt „Dbajmy o naszą planetę” został dofinansowany ze środków – Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

 Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Harcerze rozpoczęli badania najbliższego środowiska

  1. Podlasiak

    Super! Bardzo fajne działanie – gratuluję! Może jeszcze jakieś rekomendacje z badań dla władz lokalnych, mieszkańców, instytucji?

    Ocena: 5.00/5. z 1 głosu.
    Please wait...