Dzień Poczty Polskiej. „Ludzie listy piszą, a listonosze donoszą”

Dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej obchodziły 18 października Dzień Poczty Polskiej.
Z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, podczas których poznały zawód listonosza i jego obowiązki. Z wielkim zainteresowaniem oglądały film edukacyjny, nawiązujący do pracy w Urzędzie Pocztowym.

Dowiedziały się również, jak długą drogę musi przebyć list, by trafić do rąk odbiorcy. Ponadto poznały podstawowe pojęcia takie jak: poczta, list, adresat, nadawca, odbiorca, sortownia. Oprócz zajęć teoretycznych, odbyły się także warsztaty praktyczne. Każdą grupę odwiedził listonosz z przesyłką od Pani Jesieni, która napisała list do naszych przedszkolaków. Dodatkowo podczas zajęć dzieci kodowały drogę listonosza do listu, oglądały znaczki pocztowe, wykonywały karty pracy oraz zaprojektowały własny znaczek pocztowy.

Wielką radość sprawiło przedszkolakom wykonanie laurki z życzeniami do pracowników Urzędu Pocztowego w Gołdapi. Warto pamiętać, że takie zawody jeszcze istnieją, pomimo nowoczesnego świata. Zachęcamy do wysyłania listów i życzeń metodą tradycyjną.

Samorządzik Przedszkolny
Martyna Fiszer
Anna Przybyło
Ewa Olbryś
Joanna Dobrzyńska


Aktualności

Powiązane artykuły