Z przykrością dowiedzieliśmy się o odejściu naszej Koleżanki, Pani Magdaleny Iwachów…

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. / (…) jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić… / (…) jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, / że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”. Ks. J. Twardowski

Z przykrością dowiedzieliśmy się o odejściu naszej Koleżanki, Pani Magdaleny Iwachów, która przez dziesięciolecia znakomicie wypełniała swoją misję – ucząc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w naszej szkole. Wśród grona pedagogicznego była bardzo cenionym nauczycielem, a dla uczniów pozostawała prawdziwym przyjacielem i autorytetem. Praca, którą wykonywała, daleko wybiegała poza nałożone obowiązki – była Jej prawdziwą pasją.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły