Nieformalna grupa przestała istnieć

Na profilu „Rowerowej Gołdapi” znajdujemy wpis z tytułem „Coś się kończy…” Autorzy informują o rozwiązaniu tej grupy. Ale, jak napisali: „Część osób chciała pójść i poszła w swoją stronę, mając własne plany rowerowe na przyszłość. Inne nadal miały ochotę realizować pierwotne cele, jakie przyświecały przed laty założeniu przez nas Rowerowej Gołdapi. Razem z nimi po długiej rozmowie zdecydowaliśmy się powołać do życia tym razem formalną organizację, tj. Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap”.

 

„Rowerowa Gołdap” to nie tylko grupa rowerzystów, to również świetna promocja ziemi gołdapskiej. Internetowe opisy szlaków i naszych atrakcji turystycznych. Życzymy zatem, byście dalej działali – trudno bowiem przecenić wasz wkład w rozwój gołdapskiej turystyki.

Redakcja

 

 

 

Niżej treść wpisu z https://www.facebook.com/photo/?fbid=666428895494957&set=a.485276760276839

Nieformalną grupę Rowerowa Gołdap założyliśmy na przełomie 2016 i 2017 roku. Przez kolejne lata grupa powiększała się, były lepsze i gorsze czasy w jej funkcjonowaniu. Normalna sprawa, jak w każdej rodzinie. Przez ten czas integrowaliśmy się, wspólnie zwiedziliśmy wiele nowych miejsc, promowaliśmy Gołdap i powiat gołdapski, występowaliśmy w telewizjach i radiu, braliśmy udział w różnych lokalnych wydarzeniach, organizowaliśmy też otwarte wyjazdy rowerowe. Była również pandemia, która mocno ograniczyła nasze wspólne działania i spotkania. Drogi członków grupy zaczęły się znacząco rozchodzić. Po pandemii trudno było powrócić do stanu przed nią. W kwietniu br. grupa demokratycznie uznała, że jej formuła dotychczasowego funkcjonowania wyczerpała się. 15 kwietnia nieformalna grupa Rowerowa Gołdap przestała istnieć.
Coś się zaczyna…
Rozwiązanie grupy nie oznacza, że sprzedaliśmy rowery albo poddaliśmy się. O nie! Część osób chciała pójść i poszła w swoją stronę, mając własne plany rowerowe na przyszłość. Inne nadal miały ochotę realizować pierwotne cele, jakie przyświecały przed laty założeniu przez nas Rowerowej Gołdapi. Razem z nimi po długiej rozmowie zdecydowaliśmy się powołać do życia tym razem formalną organizację tj. Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
Stowarzyszenie zostało 5 maja wpisane przez starostę gołdapskiego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W ten oto sposób zaczynamy nowy etap działalności Rowerowej Gołdapi. Razem z pozostałymi członkami mamy w głowach wiele pomysłów i energię do działania, plany na przyszłość, a także wiarę w ich powodzenie. Mamy nadzieję, że będziecie nas w tym dopingować, wspierać, a także brać udział w wydarzeniach, na które będziemy was zapraszać. Póki co do zobaczenia na rowerowych szlakach!
Jacek Rakowski i Zbigniew Makarewicz

Powiązane artykuły