Nasza grecka przygoda – uczymy się inaczej

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie przystąpiła do realizacji projektu pt. „Nasza grecka przygoda – uczymy się inaczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 

 

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów.

Ponadto poprzez realizację projektu uczniowie nabędą umiejętności uniwersalnych takich jak: kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak uczciwość wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi i kultura osobista, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji, kultury własnego narodu, postawy szacunku dla innych kultur i tradycji oraz umiejętności zapobiegania dyskryminacji i wiele innych.

Inicjatywa projektu ma na celu wzbudzić w uczniach własną kreatywność oraz rozwinąć umiejętność odniesienia własnej kreatywności do kreatywności innych osób. Nauczyciele dążą do tego, aby wprowadzić uczniów w świat wartości, współpracy i poszanowania tradycji polskiej, europejskiej i światowej.

Projekt „Nasza grecka przygoda – uczymy się inaczej” zakłada realizację 12-dniowej mobilności uczniów w Grecji. Podczas pobytu uczniowie wezmą udział w wielorakich zajęciach realizujących cele projektu. Realizacja projektu przyniesie korzyści uczniom, nauczycielom oraz szkole.

W ramach promocji projektu uczniowie wykonali plakaty przybliżające kulturę tego pięknego kraju.

 


Aktualności

Powiązane artykuły