Dozór policyjny i zakaz zbliżania za znęcanie nad matką

Nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz obowiązek stawiania się w wyznaczonym czasie w jednostce Policji. Takie środki wyznaczył prokurator po interwencji policjantów związanej z przemocą w rodzinie.

 

W sobotę, 11 marca, policjanci interweniowali w jednej z miejscowości na terenie powiatu gołdapskiego. Informację o potrzebie udzielenia pomocy oraz pilnej interwencji oficer dyżurny otrzymał od pokrzywdzonej.

Kobieta obawiała się agresywnego zachowania własnego syna. Mieszkający z nią 32-latek groził, wyzywał i używał przemocy fizycznej. Ponadto niejednokrotnie kobieta była wyganiana z własnego mieszkania.

Jak ustalili funkcjonariusze domowy agresor był już wcześniej karany za przestępstwo znęcania się. Nietrzeźwy awanturnik został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu znęcania się nad matka.

Następnie prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do matki a także sprawca został objęty policyjnym dozorem.

KPP Gołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły