Czytelnicy piszą. Burmistrz nie zgodził się na pomoc Ukrainie

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radna Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek o włączenie się do kampanii Parlamentu Europejskiego pn. „Generatory nadziei”.

 

 

Celem kampanii jest przekazanie przez miasta i społeczności lokalne z UE generatorów prądu miastom i wsiom w Ukrainie, pomoże to Ukraińcom przetrwać trwającą zimę. Dzięki generatorom będzie można utrzymać w ruchu najważniejsze obiekty w Ukrainie. Zapewnią one energię szpitalom, szkołom, wodociągom, punktom pomocy i schronom oraz zasilą wodociągi, maszty i inną ważną infrastrukturę. Generatory mają pomóc Ukrainie ogrzać i rozświetlić ich wsie i miasta.

Wniosek skierowany do burmistrza zakładał zakup 10 generatorów za kwotę 70 000 zł i został podpisany przez wszystkich 15 radnych Rady Miejskiej w Gołdapi, którzy solidaryzując się i rozumiejąc problemy z jakimi walczą Ukraińcy, wykazali jednomyślność. Dodatkowo, Gołdapski Fundusz Lokalny zadeklarował, że na własny koszt dostarczy generatory do Ukrainy i przekaże jednej z gmin.

Niestety, burmistrz Tomasz Luto nie zgodził się na wsparcie Ukrainy, informując pismem z dnia 11.01.2023 r., że „… w chwili obecnej Gmina Gołdap nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi, które mogłyby zostać przekazane na te przedsięwzięcie”. Warto w tym miejscu dodać, że tylko burmistrz ma prawo podjąć taką decyzję i bez jego zgody żadna tego typu inicjatywa nie może być zrealizowana z budżetu gminy.

Gołdapski Fundusz Lokalny nadal poszukuje dobroczyńców/darczyńców, którzy chcieliby wesprzeć zakup generatorów dla Ukrainy. Zainteresowani mogą kontaktować się mailowo gofund@wp.pl lub telefonicznie: 508 118 968, 511128606 lub 731743657.

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły