Certyfikat SP 3 Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej 29 złożonych sprawozdań, rekomendowała 8 szkół do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

30 listopada na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat między innymi Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi.

Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół/placówek, które:

1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.

2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

3. Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.

4. Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

Podziękowania składam osobom szczególnie zaangażowanym w realizację projektu:

Małgorzacie Górko, Justynie Przekop, Karolinie Rzędzian.

Koordynator Ewa Zaremba

 


Aktualności

Powiązane artykuły