„Życzenia dla Polski” – rozdanie nagród

Biblioteka Publiczna w Gołdapi cyklicznie włączyła się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia, po zakończonym montażu słowno-muzycznym, przygotowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wręczono nagrody w konkursie literackim „Życzenia dla Polski”.

 

 

 

 

Nagrody zostały wręczone przez zastępcę burmistrza Joannę Łabanowską, przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Hołdyńskiego oraz radną Rady Miejskiej Zofię Syperek, a ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.

Pracownicy Biblioteki Publicznej  w Gołdapi aktywnie włączyli się w obchody 11 Listopada poprzez rozdawanie chętnym osobom rozetek patriotycznych wykonanych własnoręcznie. Wszyscy czytelnicy, którzy wypożyczyli zbiory w dniach od 2 do 10 listopada mogli wziąć ze sobą rozetkę patriotyczną.

W nawiązaniu do Narodowego Święta Niepodległości Biblioteka Publiczna w Gołdapi przygotowała również wystawę „Bohaterowie Niepodległej”.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi dziękuje za możliwość włączenia się w obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

BP w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły