Zasady użycia BSP

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach lotniczych TRA (Temporary Reserved Area), w rejonie granicy z obwodem kaliningradzkim, mogą odbywać się tylko za zgodą zarządzającego strefą, a mianowicie Straży Granicznej.

 

W związku z tym, każdy operator bezzałogowego statku powietrznego, przed wykonaniem lotu jest zobowiązany do kontaktu z Dyżurnym Operacyjnym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (TRA 100-107), tel. 89 750 30 11, który poinformuje operatora o możliwości wykonania lotu, bądź nie zezwoli na lot, ze względu na użytkowanie strefy przez inne statki powietrzne. Uprzejmie informuję, że w przypadku uzyskania takiej zgody, operator BSP musi niezwłocznie poinformować dyżurnego operacyjnego W-MOSG o godzinie rozpoczęcia i zakończenia lotu w danym miejscu i strefie.

Natomiast w przypadku użycia BSP w strefie TRA 108 trójstyk granic Polski, Litwy i Rosji (Wisztyniec), proszę o kontakt z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej.

 

Podstawy prawne:

  • par 3 pkt 1, ppkt 2) wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wyznaczonych stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.
  • Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/047 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.
  • par 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.12.2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni.

Z poważaniem,

mjr SG Mirosława Aleksandrowicz

Rzecznik Prasowy
Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły