Jest możliwość dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył na ten cel 25 mln zł. „Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Kwota do rozdysponowania wynosi 25 mln zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

 

 

zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 15,85 mln zł,

zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 9,15 mln zł.”

Za: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2023-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow

Fot. granty.pl


Aktualności

Powiązane artykuły