Domy Kultury. Szansa na dofinansowanie projektów

Do 19 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Edycja 2023.

 

Na stronie Narodowego Centrum Kultury czytamy m.in.:

„Program Dom Kultury+ Edycja 2023 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację jednego z dwóch rodzajów zadań:

Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE

Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE składa się z dwóch części:

  • Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  • Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.”

Pełna informacja pod tym linkiem:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/dom-kultury-edycja-2023-nabor-wnioskow

Powiązane artykuły