Stypendia wypłacone. Zobacz gdzie uczą się stypendyści GFS

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap wczoraj wypłaciła stypendia Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego. W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej oraz Rady Miejskiej w Gołdapi dokonała oceny przedłożonych wniosków i przyznała mieszkańcom Gminy Gołdap 9 stypendiów w kwocie 2000,00 zł wypłaconych jednorazowo na rachunek bankowy wskazany w umowie stypendialnej przez stypendystę.

 

 

 

Tegorocznymi stypendystami zostali:

Katarzyna Wasilewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi;
Patryk Tomaszuk – uczeń X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie;
Dominik Święcki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi;
Natalia Misiewicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi;
Natalia Ojrzyńska- uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi;
Julia Ojrzyńska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi;
Tomasz Królikowski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi;
Amelia Milewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Amelia Lelo – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.

Stypendystom gratulujemy! Gołdapski Fundusz Stypendialny jest współfinansowany przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap oraz Gminę Gołdap.

Fot. pixabay.com

Powiązane artykuły