Sp 5 pamięta o tych, których nie ma już wśród nas!

W środę przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich oraz uczniowie kl. 5a porządkowali opuszczone i zapomniane groby na gołdapskich cmentarzach.

 

Zbierano liście, zamiatano, czyszczono nagrobki. Na zakończenie zapalono znicze, które zostały przekazane przez poszczególne klasy na ręce SKW i SU.

Szkolne Koło Wolontariatu

Samorząd Uczniowski


Aktualności

Powiązane artykuły