„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…”

Wczoraj na placu apelowym 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego miała miejsce przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

 

Podczas uroczystości dowódca pułku płk Tomasz SAWCZUK wręczył listy gratulacyjne wyróżniającym się żołnierzom.

 

Źródło: https://www.facebook.com/search/top?q=15.go%C5%82dapski%20pu%C5%82k%20przeciwlotniczy


Aktualności

Powiązane artykuły