Inni napisali. Czy gmina może udzielić poręczenia?

Pod jednym z wpisów toczy się dyskusja na temat – czy gmina może udzielić poręczenia prywatnej firmie? W tym konkretnym wypadku idzie o kredyt obrotowy na zakup paliwa dostawcy ciepła na teren gminy Gołdap. Wydaje się, że sprawa nie jest oczywista. Polecamy trzy artykuły poruszające podobny problem.

 

Wynika z nich, że w pewnych sytuacjach poręczenia są możliwe i do pewnego pułapu finansowego rada gminy ma tu niewiele do powiedzenia, gdyż decyduje o tym organ wykonawczy, czyli wójt lub burmistrz.

Rada może podjąć uchwałę (w ramach uchwały budżetowej) ustalając górny pułap poręczeń, mając na uwadze różne podmioty.

Jeden z autorów podkreśla, że poręczenie bywa ryzykowne, zwłaszcza gdy budżet (jak budżet gminy Gołdap) pęka w szwach.

Ustawodawca w art. 876 Kodeksu cywilnego postanowił, że przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. 

Linki do wspomnianych artykułów:

https://www.rp.pl/ustroj-i-kompetencje/art1380531-rada-gminy-moze-jedynie-okreslic-maksymalna-wysokosc-poreczen

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8065985,gmina-moze-poreczyc-pozyczke-parafii-lecz-powinna-sie-dobrze-zabezpieczyc.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1070335,gmina-poreczenie-zobowiazania-rada-gminy.html


Aktualności

Powiązane artykuły