Można skorzystać z Samorządowego Programu Pożyczkowego

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej proponuje pożyczki na: budowę i modernizację placówek oświatowych; budowę i modernizację sieci i stacji wodociągowych; budowę i modernizację zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków; budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz na zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii.

 

Szczegóły:

https://efrwp.pl/wsparcie-dla-samorzadow/samorzadowy-program-pozyczkowy/o-programie-spp/

 


Aktualności

Powiązane artykuły