Sprostowanie

Od Piotra Wasilewskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, dostaliśmy sprostowanie, nawiązujące do oświadczenia majątkowego burmistrza Gołdapi i aktualnego składu Rady Fundacji:

 

„W VII. 3. napisał, że jest przewodniczącym rady Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap – otóż od 01-06-2022 funkcję tą pełni Jacek Antoni Morzy. Pan Tomasz Luto skończył wówczas kadencję. Ponadto w nowej radzie fundacji od nowego roku kalendarzowego zasiadają osoby zgodnie z naszą informacją https://frrg.pl/zmiany-w-radzie-fundacji/.

…zgodnie ze statutem rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, jest to wewnętrzna decyzja rady. Obecna kadencja rady kończy się w tym roku.”

Oświadczenie Tomasza Luto jest z datą kwietniową tego roku (przedstawia stan na 31 grudnia), kiedy jeszcze był przewodniczącym FRRG. Jest to zatem informacja o późniejszych zmianach i aktualnym składzie Rady Fundacji.

Powiązane artykuły