10 mandatów karnych i 1 pouczenie – to efekt zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to jedno z narzędzi wykorzystywanych do kontaktu z Policją. Aplikacja pozwala w prosty sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Tylko w ostatnim tygodniu policjanci potwierdzili 4 zgłoszone zagrożenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości na terenie Gołdapi.

 

 

 

 

Każdy obywatel dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Mieszkańcy Gołdapi coraz chętniej korzystają z tego narzędzia i nanoszą zgłoszenia o miejscowym zagrożeniu. W dalszej kolejności policjanci niezwłocznie sprawdzają je i weryfikują. W ostatnim czasie najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Tylko w trakcie ostatniego weekendu policjanci odnotowali 11 wykroczeń w czterech  miejscach zagrożonych zaznaczonych na mapie. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Podczas weryfikacji tej kategorii zgłoszenia policjanci ukarali mandatami karnymi 10  kierujących i jednego pouczyli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa od 2016 roku. Stanowi ona rozwiązanie przyjęte podczas konsultacji społecznych, w czasie których obywatele zgłaszali swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Mapa pomaga lokalnej społeczności wskazać miejsca, na które służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja skrupulatnie weryfikuje sygnały o zagrożeniu oraz podejmuje odpowiednie działania celem jego eliminacji.

Z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

KPP Gołdap

 


Aktualności

Powiązane artykuły