Banie Mazurskie. Będzie przebudowa kolejnej drogi

Wójt gminy Łukasz Kuliś odebrał promesę gwarantującą dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Rapa – Mieduniszki Wielkie. To kolejna z inwestycji, zaraz po m.in. przebudowie traktów w Baniach Mazurskich, Widgirach czy Żabinie, na której realizację Gmina Banie Mazurskie pozyskuje środki zewnętrzne.

 

 

W ramach przedsięwzięcia, drogę z Rapy do Mieduniszek Wielkich pokryje masa bitumiczna. Zostanie ona wylana na łącznej długości około 2,4 kilometra. Nowa nawierzchnia często uczęszczanej trasy w sposób radykalny wpłynie zarówno na bezpieczeństwo, jak i komfort uczestników ruchu. Obecnie żwirowa trasa, choć jest przejezdna, to nie jest w stanie zagwarantować mieszkańcom tak dogodnych warunków dojazdu do swoich miejsc zamieszkania jak droga w pełni utwardzona. Warto również zaznaczyć, że tak wykonany trakt nie będzie wymagał bieżących oraz nierzadko kosztownych prac naprawczych z wykorzystaniem między innymi kruszywa.

Co niezwykle istotne, na realizację owego zadania Gminie Banie Mazurskie udało się pozyskać wsparcie finansowe w niebagatelnej kwocie 3 milionów 528 tysięcy złotych. Taki zastrzyk funduszy pozwoli na sprawną przebudowę drogi, bez konieczności wydatkowania znaczących dla budżetu gminy środków, które mogą być przekierowane na inne zadania naszego samorządu.

UG Banie Mazurskie


Aktualności

Powiązane artykuły