Jest dostęp do większości oświadczeń o dochodach…

Na stronie goldap.pl uaktywniona została już większość pozostałych linków z aktualnymi oświadczeniami o dochodach. Nieaktywne tylko są linki z oświadczeniami burmistrza Gołdapi i przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Ale, by była jasność, by nie wyciągano pochopnych wniosków… Prawo nie narzuca terminu publikacji oświadczenia o dochodach – burmistrza i przewodniczącego. Jest tylko obowiązek opublikowania. Oświadczenia może np. dłużej analizować US i wojewoda.

 

http://bip.goldap.pl/pl/1729/0/zlozone-w-roku-222.html

 


Aktualności

Powiązane artykuły