Piątkowa (absolutoryjna) sesja Rady Powiatu

Link do transmisji i retransmisji: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/286/rada-powiatu-w-goldapi.htm

 

 

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 6. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 oraz debata.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
 8. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2021 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2022,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego,
  7. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

10 komentarzy do “Piątkowa (absolutoryjna) sesja Rady Powiatu

 1. dno

  Po raz trzeci tzw. „zarząd powiatu” bez absolutorium – daje do myślenia? Czy z członków „zarządu” ma ktoś honor czy to pojęcie obce dla nich?

  Ocena: 3.95/5. z 19 głosów.
  Please wait...
  1. Bogusław

   Zarząd nie dostał absolutorium bo radny Wasilewski (jako brakujący 8 głos) „wstrzymał się” i było tylko 7 głosów ZA, a potrzebna jest w tym przypadku bezwzględna większość. A w dyskusji nad uchwałą brały udział tylko dwie radne Tomaszewska-Walc i Falińska, więc ich głosy są przynajmniej dyskusją uzasadnione. Szkoda, że zablokowano odtworzenie Sesji na YouTube i nie można przytoczyć dokładnie jak kto głosował, ale cała reszta „przeciwna” – głosu nie zabierała! a głosowała „przeciw” bo zawsze głosuje „przeciw”, bez względu na to czy dzieją się rzeczy dobre czy nie.

   Ocena: 4.58/5. z 12 głosów.
   Please wait...
   1. Andrzej

    Jak i czym uzasadnione? Rokiem 2022, o które pytały? Widać było, że panie nie zapoznały się z dokumentami dokładnie. Chciały jedynie uzyskać odpowiedź co obecnie planuje prezes spółki szpitala, co będzie z oddziałem dziecięcym. Reszta wypowiedzi dotyczyła wyłącznie spraw bieżących. Można stwierdzić, że głosowały przeciw osobom w zarządzie, nie faktom.

    Ocena: 3.80/5. z 10 głosów.
    Please wait...
    1. Bogusław

     Andrzej, one PRZYNAJMNIEJ dyskutowały. Pewnie, że dotykały roku 2022, choć raport dotyczył roku poprzedniego, ale DYSKUTOWAŁY. Inni NIE.

     Ocena: 4.00/5. z 8 głosów.
     Please wait...
 2. Wina Tuska

  Najlepsze na końcu, punkt 18 wg. przewodniczącej rady to „najlepszy punkt” 😉 można posłuchać.
  Mają rozmach….

  Ocena: 4.08/5. z 13 głosów.
  Please wait...
 3. Janek

  Gdzie jest Luto i gdzie jest Białkowa? o to jest pytanie!

  Ocena: 5.00/5. z 15 głosów.
  Please wait...
  1. Bogusław

   To może na nie odpowiedz.

   Ocena: 4.11/5. z 9 głosów.
   Please wait...
   1. Janek

    Bogusław żebym wiedział to bym nie stawiał znaku zapytania na końcu.

    Ocena: 3.67/5. z 9 głosów.
    Please wait...
    1. Bogusław

     To może spytaj u źródła a nie publicznie. Pytanie publiczne ma zawsze jakiś cel. I podtekst.

     Ocena: 3.50/5. z 8 głosów.
     Please wait...
  2. xxx

   Odnaleźli się ….. w Izraelu 😉

   Ocena: 5.00/5. z 9 głosów.
   Please wait...