Czyste powietrze wokół nas

Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne, dlatego przedszkolaki z grup 5- 4-latków z Przedszkola Samorządowego uczestniczyły w zajęciach w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Zajęcia miały na celu zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów oraz przyczyn ich powstawania. Program jest również pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyły w zajęciach.

Bardzo spodobała się im maskotka programu – zielony Dinek oraz piosenka o nim. Dzieci były na wycieczce po okolicy, gdzie bacznie rozglądały się, żywo reagując na zauważone źródła dymu i określając jego wygląd. Wykonały prace plastyczne, plakaty oraz oglądały filmy o tematyce szkodliwości różnego rodzaju dymu.

Joanna Jurczyk

Urszula Sokół

Powiązane artykuły