Banie Mazurskie. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Rokrocznie 8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej właśnie okazji, na wspólne zaproszenie wójta Łukasza Kulisia i sekretarz gminy Barbary Woźniak, w poniedziałek (9.05) do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich przybyła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Agnieszka Ozimek wraz z pracownikami.

 

Podobne zaproszenia otrzymali również wszyscy niegdysiejsi szefowie tejże placówki.

Podczas pierwszego z poniedziałkowych spotkań wójt gminy wyróżnił dyrektora oraz pracowników Biblioteki w Baniach Mazurskich. Co ciekawe, w gronie tym znalazła się również osoba, która tymczasowo pełniła obowiązki najwyższego rangą przedstawiciela placówki.

Mowa o Pani Annie Kuzyk, która wraz z obecnym dyrektorem, Agnieszką Ozimek, otrzymała z rąk wójta i sekretarz gminy unikatowy ilustrowany przewodnik Mazury Garbate – Szlak Wodny/Ein Wasserweg wraz ze skromnym zestawem upominków sygnowanych logo samorządu. Nie zapomniano o pracownikach owej instytucji kultury, do których również trafiły pamiątkowe gadżety.

Powiązane artykuły