Banie Mazurskie. Alternatywa dla skomputeryzowanego świata

W poniedziałek odbyły się spotkania przy grach planszowych, z grupami uczniów ze szkół podstawowych w Baniach Mazurskich i Lisach. Zabawy „GRY BEZ PRĄDU”, realizowane są w ramach projektu, dofinansowanego z budżetu Gminy Banie Mazurskie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gry planszowe, to ciekawa propozycja organizacji czasu wolnego. Alternatywa dla skomputeryzowanego świata, który przede wszystkim uzależniając, pochłania najmłodsze pokolenia. Dzięki organizacji takich warsztatów, chcemy zachęcić dzieci i młodzież do poznania nowej formy nauki poprzez zabawę. Takie spotkania integrują dzieci, ucząc ich prawidłowego zachowania w grupie, poznania i stosowania zasad fair play, czy też zdrowiej „grywalizacji”. Podczas wspólnej zabawy, dzieci wykazywały się refleksem, niesamowitą kreatywnością oraz doskonałą pamięcią.
W trakcie zabaw z planszówkami, odbyło się również spotkanie z najmłodszymi uczestnikami przedszkola Bajkolandia w Lisach. Maluszki poznały nową formę zabawy – grę w Boccię. Radości nie było końca. Musieliśmy obiecać dzieciaczkom, że niedługo znów ich odwiedzimy. Po zakończeniu spotkania, wyruszyliśmy do świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich, gdzie kontynuowaliśmy zabawy z planszówkami.
Ogromne podziękowania kierujemy do ks. Andrzeja Domańskiego i pani Urszuli Anuszkiewicz, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie wspólnych zabaw, wykorzystując własną kolekcję planszówek.
Dziękujemy pani Justynie Cybulskiej Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach oraz pani Joannie Orzeł Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich, za bardzo miłe przyjęcie i udostępnienie placówek do przeprowadzenia zabaw, dziękujemy również wychowawcom i opiekunom dzieci za pomoc w prowadzonych działaniach.

Aktualności

Powiązane artykuły