Ile kosztuje otwarcie prywatnej kliniki? Sprawdzamy

klinika medyczna

Założenie prywatnej kliniki wymaga nie tylko dużych środków finansowych, ale dokładnej analizy potrzeb w aspekcie profilu medycznego, jaki chcemy zaproponować. Tu należy brać pod uwagę również konkurencję i zapotrzebowanie na konkretne usługi. Zatem, podobnie jak w przypadku innych branż i tu będzie potrzebny precyzyjny, racjonalny biznesplan.

Jakie uwarunkowania bierzemy pod uwagę

Jeśli oferujemy unikalne usługi medyczne to oczywiście najlepiej jest szukać lokalizacji kliniki w dużym mieście, najlepiej wojewódzkim. Chociaż mamy w naszym kraju przykłady klinik, które z powodzeniem działają na prowincji, chociażby jedna z ortopedycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Jednak zakładając klinikę w mieście powiatowym należy się liczyć z milionowymi kosztami, nawet jeśli powstaje ona na bazie dawnego szpitala.

Ułatwieniem może być założenie kliniki o konkretnym profilu w młodym stosunkowo uzdrowisku, gdzie jeszcze nie ma nadmiaru usług medycznych, związanych na przykład z rehabilitacją narządów ruchu. Co ciekawe według prawa na terenie takiej placówki może być wykonywana inna działalność gospodarcza o ile nie jest uciążliwa dla personelu medycznego i pacjentów.

W dobie kryzysu państwowej służby zdrowia z dziesiątkami upadających szpitali powiatowych może być opłacalne założenie kliniki, która poprowadzi również lecznictwo ogólne.

Bardzo popularne stały się kliniki medycyny estetycznej nawet w niedużych miejscowościach, chociaż i założenie takich wymaga niemałych nakładów finansowych. Koszty samych laserów mogą wynieść powyżej 100 tysięcy złotych. Suma kosztów innych, niezbędnych do pracy rzeczy, będzie niemała, chociażby fartuchów medycznych i drobnych narzędzi. Niemałą część wydatków będą stanowiły koszty osobowe, zwłaszcza zarobki wyspecjalizowanych pracowników.

Jednym z głównych płatników klinik prywatnych jest NFZ na zasadzie kontraktów. Mimo to bariera finansowa związana z wejściem na rynek usług medycznych może być ogromna. W większości wypadków niezbędne jest zaciąganie kredytów.

Formalności

Przy założeniu kliniki medycznej podstawowym warunkiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. W tym wypadku właściwym organem rejestrowym będzie wojewoda. We wniosku do wojewody powinien być określony zakres planowanych świadczeń. Oczywiście nie obejdzie się bez rozmaitych zaświadczeń, w tym od Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niezbędna też będzie wiedza potrzeb NFZ w aspekcie zakresów kontraktowania.

Założenie prywatnej kliniki na pewno jest dużym wyzwaniem, ale może też krokiem w kierunku nowatorskich działań w dziedzinie medycyny.


Porady

Powiązane artykuły