Z regionu. Udostępniamy kolejne kilometry szlaku Via Baltica. Odcinek S61 Wysokie – Raczki otwarty

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S61. Odcinek Wysokie – Raczki, o długości 20,2 km, zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa podlaskiego i stanowi fragment międzynarodowej trasy Via Baltica łączącej Europę Środkową z państwami bałtyckimi i Skandynawią. Łączny koszt inwestycji, której wykonawcą była firma Budimex, wynosi 484,3 mln zł.

 

 

 

– To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który przekazujemy w tym roku kierowcom do użytkowania. Otwarcie tego dwudziestokilometrowego odcinka drogi S61 jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Obraliśmy sobie za cel, że zbudujemy międzynarodową trasę, która bezpośrednio połączy północ i południe Europy. Niech dzisiejszy dzień stanowi dowód na to, że wszystko jest na najlepszej drodze, aby ten cel wykonać – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji wykonano drogę ekspresową o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. Ponadto powstało m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Kalinowo.

Od sierpnia 2021 r. roku kierowcy mogą już korzystać z odcinków S61 na północ od Łomży: Kolno – Stawiski i Stawiski – Szczuczyn. Do czasu zakończenia budowy dwóch odcinków S61 Szczuczyn – Ełk Południe i Ełk Południe – Wysokie ruch tranzytowy z węzła Raczki będzie kierowany tak jak dotychczas, czyli drogą krajową nr 8 w kierunku Augustowa.

Droga ekspresowa S61, łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Wartość dofinansowania z UE to ponad 379,5 mln euro i obejmuje sześć zadań w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko.

Ministerstwo Infrastruktury


Aktualności

Powiązane artykuły