#SzkołaPamięta

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi czynnie przyłączyło się do akcji MEN ” Szkoła pamięta” zaplanowanej na 29 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi najmłodszych na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych.

 

W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej przedszkolaki wraz z nauczycielami podjęły szereg działań. Obejmowały one pogadanki na temat bohaterów naszej wolności, przypomnienie tradycji związanych z obchodem Dnia Wszystkich Świętych. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne związane z tym świętem, obejrzały prezentację multimedialną „Listopad – miesiąc wspomnień i zadumy”.

Dzieci odwiedziły również Pomnik Orła Białego w naszym mieście znajdujący się przy placu Zwycięstwa, gdzie zapaliły symboliczne znicze. Wszystkie te działania związane z akcją „Szkoła pamięta” były cenną lekcją patriotyzmu dla naszych przedszkolaków.

Koordynator Marta Zajkowska


Aktualności

Powiązane artykuły