Prace pielęgnacyjno-ochronne w Lesie Kumiecie

Chcieliśmy poinformować wszystkich, że w Lesie Kumiecie trwają prace pielęgnacyjno-ochronne. Dzisiaj, w dobie dynamicznych zmian klimatu i zmieniających się w ślad za tym lokalnych warunków przyrodniczych, prace pielęgnacyjno-ochronne wymagają od leśników szczególnej troski i uwagi.

 

Las Kumiecie, który jest lasem pochodzenia sztucznego, posadzonym kilkadziesiąt lat temu przez człowieka, co kilka lat wymaga usuwania niektórych drzew, po to, aby ten kompleks lasu mógł bezpiecznie pełnić różne funkcje społeczne, na przykład sportowe i rekreacyjne. Jednym z wielu prac gospodarki leśnej są zabiegi pielęgnacyjno-ochronne. W głównej mierze ich celem jest wzmocnienie drzewostanu, czyli poprawienie warunków wzrostu drzew tworzących główną warstwę lasu, zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowotnego oraz bezpieczeństwa dla osób odwiedzających go. Co pewien czas każdy fragment lasów gospodarczych jest poddawany właśnie takim zabiegom.

Prace pielęgnacyjne staramy się prowadzić w głównej mierze poza okresem lęgowym ptaków, co jednocześnie pozwala na ochronę roślin runa, które skończyły już swój okres wzrostu. Mimo wszystko, w każdym przypadku przed przystąpieniem do prac na danej powierzchni leśnej przeprowadzana jest lustracja terenowa, która ma stwierdzić czy występują na niej gatunki chronione, drzewa dziuplaste, czy znajdują się zasiedlone gniazda ptaków. Miejsca takie otoczone są specjalną troską leśników, dlatego nie usuwamy drzew, na których znaleźliśmy gniazda lub dziuple mogące służyć za miejsca schronienia ptaków lub innych zwierząt.

Poza pielęgnacją lasu prowadzone są również prace ochronne, których celem jest ochrona lasu przed szkodnikami. Prace te polegają m.in. na usuwaniu drzew zasiedlonych przez owady niszczące drewno i wywożeniu tych drzew z lasu, po to aby te owady nie zaatakowały kolejnego zdrowego drzewa, ale także na ochronie korzystających z lasu ludzi. Chodzi tu o zapewnienie bezpieczeństwa, przed nagłym, nieprzewidzianym przewróceniem się martwego drzewa lub jego złamaniu. Dlatego leśnicy wyszukują w lesie takie drzewa i usuwają je jako potencjalne zagrożenie. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie ruch mieszkańców, turystów jest zwiększony tj. przy ścieżkach edukacyjnych, drogach, czy w pobliżu większych miejscowości. Prace takie muszą zostać wykonane jak najszybciej gdyż ochrona życia ludzkiego obok utrzymania ciągłości lasu jednym jest z najważniejszych zadań dla leśników.

Szanowni Mieszkańcy! przepraszamy za pewne niedogodności w korzystaniu z Lasu Kumiecie, które trwać będą jeszcze przez kilka tygodni i prosimy o wyrozumiałość dla leśników. Obiecujemy jak najszybsze zakończenie prac, aby można było znowu bezpiecznie korzystać z walorów naszego lasu.

 

Z poważaniem

Daniel Chochulski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap

Powiązane artykuły