Spotkanie profilaktyczne funkcjonariusza Policji z uczniami ZSZ

We wtorek, 14 września, Zespół Szkół Zawodowych odwiedził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – asp. szt. Tomasz Dobrzyński.

 

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym, które dotyczyło bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej za zachowania agresywne i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Część spotkania poświęcona była niebezpieczeństwom związanym z substancjami psychoaktywnymi. Funkcjonariusz policji przypomniał młodzieży o zakazie palenia papierosów w miejscach publicznych, a także o możliwych konsekwencjach takiego zachowania.

Głównym założeniem akcji informacyjno-edukacyjnej było zwiększenie świadomości wychowanków w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz podniesienie poziomu umiejętności odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań i otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Pomimo tak poważnej tematyki, spotkanie przebiegało w atmosferze przyjaznej rozmowy. Z pewnością spotkanie z funkcjonariuszem policji zaowocuje większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi, czekamy z młodzieżą na kolejne działania profilaktyczne.

Dr Elżbieta Krynicka, pedagog

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły