Samorząd województwa gotowy do linii autobusowych

W poniedziałek 19 kwietnia odbyło się posiedzenie kierownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poświęcone odnawianiu połączeń autobusowych na Warmii i Mazurach. – Chcemy likwidować „komunikacyjne białe plamy”, czekamy na ogłoszenie naboru – podsumowuje marszałek Gustaw Marek Brzezin.

 

Przewozy osób w publicznym transporcie autobusowym w regionie wykonywane są wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym, na podstawie zezwoleń udzielanych na wniosek przewoźnika.

Usługi te mają charakter komercyjny, są działalnością wykonywaną przez podmioty gospodarcze bez udziału środków publicznych, a więc nastawione są przede wszystkim na utrzymanie rentowności. Stąd głównym zainteresowaniem przewoźników cieszą się linie dochodowe, na których występują duże potoki pasażerskie.

Pomijane są trasy, na których pasażerów korzystających na co dzień z przewozów jest niewielu, co prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości, położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnym.

– Przygotowujemy się do uruchomienia wojewódzkich linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie lub utrzymanie przewozów na liniach „nierentownych”, sukcesywne wypełnienie tzw. „komunikacyjnych białych plam”, czyli miejsc do których dziś transport publiczny nie dociera lub w których istniejąca oferta przewozowa jest na tyle uboga, że nie zaspokaja potrzeb społecznych w oczekiwanym stopniu – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Nasze plany zakładają zaangażowanie środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Mamy ze swojej strony zabezpieczone na ten cel środki w budżecie województwa, jednak wciąż nie został ogłoszony przez wojewodę nabór do tzw. funduszu autobusowego.

 

Powiązane artykuły